Politika o privatnosti

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Ime, prezime i Vaša e-mail adresa.

 

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Podaci se obrađuju u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji ulaznica za različite događaje, kao i u svrhu slanja obaveštenja o tim događajima (npr. promena termina održavanja, otkazivanje i sl.)

Pravni osnov obrade jeste:obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini ulaznica za određeni događaj.

 

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju najviše 10 godina.

 

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu contact@musicreactions.com.

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva.

Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

 

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac i obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Prihvatanjem ovog Obaveštenja Lice je svestno i saglasano da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom Obaveštenja, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

 

Kriptovane porudžbine

Svi Vaši lični podaci će biti transferisani SSL (Secure Socket Layer) metodom u 128-bitnoj enkripciji (RSA s 1024bita) i zbog toga ne mogu biti iskorišćene od strane trećih osoba. Ovo je trenutno najnoviji standard sigurnosti na internetu. 

 

Sertifikat

Muzičke Reakcije su sertifikovane od strane AlphaSSL (https://www.alphassl.com/). Ovlašćeni overilac sertifikata garantuje siguran prenos Vaših podataka i autentičnost našeg servera. 

 

reCAPTCHA zaštita

Ovaj sajt je zaštićen sa  reCAPTCHA zaštitom.

 

Cookies / kolačići

Kolačići su alfanumerički paketi informacija sa varijabilnim sadržajem koje šalje veb server koji se čuvaju na računaru korisnika i čuvaju u unapred određenom roku važenja. Upotreba kolačića omogućava da se ispituju neki podaci posetioca veb stranice i da se prati njihovo korišćenje na internetu. Kolačići pomažu da se prate interesovanja korisnika, obrasci upotrebe interneta i istorija poseta veb stranici kako bi se osiguralo da je iskustvo kupovine korisnika optimalno. Budući da se kolačići koriste kao vrsta oznake koja omogućava veb stranici da prepozna posetioca koji se vraća na stranicu, pomoću njih se takođe mogu sačuvati važeće korisničko ime i lozinka za tu veb lokaciju. Ako pregledač pošalje prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa koji obrađuje kolačić ima mogućnost povezivanja trenutne posete korisnika sa prethodnom, ali samo u vezi sa njihovim sopstvenim sadržajem. 

Informacije koje kolačići šalju olakšavaju prepoznavanje veb pretraživača, pa korisnici mogu primiti relevantan i „personalizovan“ sadržaj. Kolačići čine pregledavanje praktičnijim, uključujući potrebe za bezbednošću podataka na mreži i relevantno oglašavanje. Uz pomoć kolačića, provajder servisa takođe može kreirati anonimne statistike o navikama gledalaca stranica, tako da može bolje prilagoditi izgled i sadržaj stranice. 

Veb lokacija dobavljača usluge koristi dve vrste kolačića: 

– Privremeni kolačići – kolačići za upotrebu sesije (session-id) neophodni za upotrebu veb stranice. Njihova upotreba je od suštinskog značaja za navigaciju i za funkcionisanje veb stranice. Bez njih, sajt ili njegovi delovi neće biti prikazani, pregledavanje postaje ometano, stavljanje ulaznica u korpu ili bankovno plaćanje ne mogu se pravilno sprovesti. 

– Trajni kolačići  – koji će ostati na uređaju, ovisno o podešavanjima veb pretraživača, dugo ili dok ih korisnik ne obriše. Unutar njih postoje interni i eksterni kolačići. Interni kolačići se stvaraju ako server provajdera servisa instalira kolačić i podaci se proslede u njegovu sopstvenu bazu podataka. Ako je kolačić instalirao server provajdera servisa, ali se podaci prosleđuju spoljnom provajderu, koristi se spoljni kolačić. Kolačići treće strane koje je treća strana postavila u pregledač korisnika (Google Analitics, Facebook Pixel) su spoljni kolačići. Oni se stavljaju u pretraživač ako posećenia veb lokacija koristi usluge koje pruža treća strana. Svrha stalnih kolačića je da se osigura da veb lokacija funkcioniše na najvišem nivou u cilju povećanja korisničkog iskustva. 

Prilikom posete veb stranici Korisnik može dati svoju saglasnost za čuvanje trajnih kolačića sačuvanih na svom računaru kojima može pristupiti provajder servisa klikom na dugme upozorenja o kolačićima na stranici za prijavu. 

Korisnik može konfigurirati i sprečiti aktivnosti vezane za kolačiće pomoću programa pretraživača. Korišćenjem upravljanja kolačićima korisnik obično može koristiti kolačiće ili opciju praćenja kolačića u meniju Privatnost / Istorija / Prilagođena podešavanja u meniju Alati / Podešavanja. Međutim, imajte na umu da je bez upotrebe kolačića moguće da korisnik neće moći da koristi svaku uslugu koju nudi veb lokacija, a naročito opcije plaćanja. 

Svrha obrade podataka: obavljanje platnih transakcija s pružateljem platnih usluga, identifikacija i razlikovanje korisnika, identifikacija korisnikove trenutne sesije, čuvanje podataka stvorenih tokom sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, veb analitika. 

Obim obrađenih podataka: identifikacioni broj, datum, vreme i prethodno posećena veb stranica. 

Period obrade podataka: privremeni kolačići se čuvaju dok se ne zatvore sve veb lokacije iste vrste. 

Trajni kolačići se čuvaju na računaru korisnika godinu dana ili dok ih korisnik ne izbriše. 

Moguće posledice neuspeha u pružanju podataka: nedostupnost određenih servisa veb stranice, neuspešne platne transakcije, netačnosti u analitici.

 

Ugovor 

Naš online servis podrazumeva sporazumno korišćenje i čuvanje Vaših podataka. Sve izmene u našem poslovanju koje se odnose na bezbednost i poverljivost podataka biće objavljene na našoj web stranici.

 

Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našom politikom privatnosti, možete nam poslati e-mail na contact@musicreactions.com