Uslovi korišćenja

Opšti uslovi prodaje – Ugovor o kupoprodaji

 1. UVOD

1.1 Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke robe, kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima on line kupovine definisanim ovim Ugovorom.

1.2 Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe ugovora pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde, u ugovoru, navedene uslove.

1.3 Opšti uslovi prodaje – kupoprodajni ugovor je dostupan i može se zaključiti samo na srpskom jeziku.

 1. CENE I NAČINI PLAĆANJA

2.1 Cene za proizvode su izražene u dinarima. Cene za proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

shop.musicreactions.com ima pravo da otkaže porudžbinu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, npr. umesto 300 eur je navedena cena 3 eur, i sl.

2.2 Sva plaćanja se vrše u valuti Euro. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Poručene proizvode možete platiti na sledeći način:

2.2.1. Plaćanjem debitnom ili kreditnom karticom

Ovaj način plaćanja se vrši putem servisa Stripe, ovaj servis podržava DINA, VISA, AMEX, MASTER ili MAESTRO kartice. Svi detalji u vezi porudžbine biće vam automatski poslati na email nakon izvršenja plaćanja.

 1. PORUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

3.1 Poručivanje robe „Online“ se vrši putem sajta na način definisan u delu “Uslovi kupovine robe“. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

3.2 Poručivanje robe putem „Online“ prodavnice mogu vršiti samo fizička lica.

3.3 Pri poručivanju robe „Online“ molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem računaru i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na kompjuteru. shop.musicreactions.com nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, shop.musicreactions.com  ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

4.USLOVI KUPOVINE ROBE

Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da na zvaničnom sajtu shop.musicreactions.com   (u daljem tekstu Udruženje) preduzme sledeće radnje: 

4.1. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

4.2. Pregled Korpe

4.3. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke

4.4. Izbor načina plaćanja

4.5. Pregled i potvrda porudžbine

5.NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

5.1 Udruženje je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izvrši plaćanje platnom karticom.

5.2 Udruženje zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbine.U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti shop.musicreactions.com  zadržava pravo otkazivanja porudžbine o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije.

5.3.Dostava naručenih proizvoda iz porudžbine se obavlja odmah nakon evidentiranog plaćanja, osim ako proizvod nije u prednarudžbi u tom slučaju se šalje nakon predviđenog vremena trajanja prednarudžbi. Dostavu pošiljki vrši kurirska služba Post Express na teritoriji Srbije bez Kosova. Za ostale porudžbine van teritorije Srbije pošiljke se šalju Hrvatskom poštom. Ukoliko ste plaćanje izvršili debitnom ili kreditnom karticom potrebno je samo da preuzmete paket. Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena je od 3 do 5 radnih dana za teritoriju Srbije i Hrvatske, za ostale zemlje od 3 do 12 radnih dana.

5.4.Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

6.SAOBRAZNOST ROBE, REKLAMACIJE I GARANCIJA

6.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem prodaja@musicreactions.com

6.2 Prodavac je odgovoran za evenutalnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke robe.

6.3 Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti tako što će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

6.4 Ako otklanjanje nesaobraznosti ne može da se izvrši zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

6,5.Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.Troškove slanja robe i zamene, snosi kupac.

U nekim slučajevima kada nedostaje određeni artikal ili niste dobili odgovarajući proizvod, potrebno je odmah po prijemu nas obavestite na email contact@musicreactions.com . Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju. U suprotnom nećemo primiti pakovanje.

U slučaj kada je roba oštećena prilikom transporta, potrebno je da nam prijavite odmah ili najkasnije 72 sata nakon prijema pošiljke zbog roka na reklamaciju kurirskoj službi.

6.6.U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NVO Muzičke Reakcije je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

6.7. Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

 1. JEDNOSTRANI  RASKID UGOVORA ODNOSNO OPOZIV KUPOVINE

7.1.Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz njegovu izričitu saglasnost, prodavac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

7.2. Kupac koji želi da jednostrano raskine „Online“ kupovinu dužan je da Prodavcu pošalje izjavu o jednostranom raskidu na e-mail adresu: contact@musicreactions.com 

7.3 Prodavac je dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu kupovine koju je jednostrano otkazao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema robe od strane Kupca ili od dana kada je primio zahtev za jednostrani raskid.

 1. OSTALI USLOVI

8.1   Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.

8.2 Na odnose nastale putem on line kupovine između Udruženja i Kupca se primenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

8.3  Udruženje Muzičke Reakcije neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili treća lica usled:

 1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda
 2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem
 3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge on line prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Udruženju Muzičke Reakcije

8.4 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je Privredni sud u Beogradu.

 1. VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O UDRUŽENJU

9.1 Osnovni podaci o udruženju  Udruženja Muzičke Reakcije su:

 • Muzičke Reakcije
 • VAT:  HR74312158439
 • E-mail: contact@musicreactions.com
 • Radno vreme:Online prodavnica shop.musicreactions.com radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu ćete biti obavešteni.

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem on line prodavnice možete nam pisati na e-mail: contact@musicreactions.com